Учешће на XII међународном симпозијуму „Вештачење саобраћајних незгода и преваре у осигурању“

Дивчибаре - 2014 (1)

Чланови Центра за безбедност саобраћаја су учествовали на XIII међународном симпозијуму „ВЕШТАЧЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И ПРЕВАРЕ У ОСИГУРАЊУ“ који је одржан на Дивчибарима 13.-16.11.2014. године. Радови чланова Центра за безбедност саобраћаја били су изузетно запажени. Радове су излагали: Антић Б., Цвијан М. и Иванишевић Т. (“Утицај анализе повреда пешака и оштећења возила на налаз и мишљење вештака”), Марковић Н., Смаиловић Е., Иванишевић Т. и Росић М. („Утврђивање места судара применом софтверског алата PC CRASH и трагова фиксираних увиђајном документацијом“), Марковић Н., Симџија В. и Иванишевић Т. („Веродостојност настанка саобраћајне незгоде (покушаји превара у осигурању)“) и Вујанић М., Симџија В. и Иванишевић Т. („Настанак опасне ситуације у случају судара возила и пешака“).