Учешће на VII међународном саветовању „Саобраћајне незгоде“

Златибор 2013

На VII међународном саветовању на тему „Саобраћајне незгоде“ које је одржано на Златибору од 9.-11.05.2013. године, запажено је учешће чланова Центра за безбедност саобраћаја. Радове су излагали: Ведран Вукшић и Томислав Петровић (“Теоријске основе стратегије безбедности саобраћаја“ и „Стратегија развоја бициклизма у функцији безбедности саобраћаја“).

На саветовању је саопштено укупно 46 радова еминентних стручњака из области безбедности саобраћаја, који су допринели успешној, стручној и научној расправи, која је на саветовању вођена.