Учешће на V међународном саветовању „Towards a Humane City“

Хумани град

Чланови Центра за безбедност саобраћаја су учествовали на V међународном саветовању „TOWARDS A HUMANE CITY“ које је одржано у Новом Саду 05.-06.11.2015. године. На саветовању су изложена укупно 73 рада еминентних стручњака из релевантних области, правасходно саобраћаја, а рад чланова Центра за безбедност саобраћаја био је изузетно запажен. Рад су излагали: Данислав Драшковић, Мирсад КуловићВедран Вукшић и Тијана Иванишевић (“SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CYCLISTS SAFETY IN THE CITY OF BELGRADE”).

Значај одржавања овог међународног саветовања огледа се у чињеници да су учесници еминентни стручњаци из релевантних области, превасходно саобраћаја, који ће покушати да дају одговор на низ актуелних питања, уз осврт на кључне промене у области саобраћаја које је потребно спровести, како би се 2030. године могло рећи да се живот одвија у ,,хуманом граду“.