Учешће на IX међународној конференцији „БСЛЗ“

БСЛЗ -2014 (1)

Чланови Центра за безбедност саобраћаја су учествовали на XI међународној конференцији „БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“ која је одржана у Зајечару 09.-11.04.2014. године. На конференцији су саопштена укупно 83 рада еминентних стручњака из области безбедности саобраћаја, а радови чланова Центра за безбедност саобраћаја били су изузетно запажени. Радове су излагали: Тамара Вукшић, Ведран Вукшић и Жељко Ђуришић (“Мапирање ризика по км државног пута Смедерево – Дивци”) и Тијана Иванишевић, Мирослав Росић, Ведран Вукшић и Томислав Петровић (“Унапређење безбедности саобраћаја применом провере безбедности соабраћаја на примеру кривине у месту Радобић, на деоници Мионица – Дивци”).