Учешће на III међународној конференцији „БСЛЗ“

БСЛЗ - БАЊА ЛУКА 2014

Чланови Центра за безбедност саобраћаја су учествовали на III међународној конференцији „БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“ која је одржана у Бања Луци 30.-31.10.2014. године. На конференцији су саопштена укупно 44 рада еминентних стручњака из области безбедности саобраћаја, а радови чланова Центра за безбедност саобраћаја били су изузетно запажени. Радове су излагали: Мирјана Јовановић, Ведран Вукшић и Тијана Иванишевић (“Анализа стања безбедности саобраћаја у ЈКП ГСП „Београд“”), Тијана Иванишевић и Будиша Костић („Утицај програма обучавања на промену понашања возача у саобраћају“), Данислав Драшковић, Томислав Петровић и Тијана Иванишевић („Значај формирања базе података о преласку пута преко пруге релевантне за праћење безбедности саобраћаја“) и Тијана Иванишевић и Ведран Вукшић (“Анализа околности настанка саобраћајних незгода са учешћем бициклиста”).