О ЦЕНТРУ

Центар за безбедност саобраћаја је невладина организација основана ради унапређења безбедности саобраћаја. Основни мотив и разлог оснивања Центра за безбедност саобраћаја је жеља и намера групе ентузијаста да својим деловањем допринесу повећању безбедности свих учесника у саобраћају. Центар за безбедност саобраћаја окупља стручњаке из области безбедности саобраћаја, медија, невладиног сектора и осталих институција који се, између осталог, баве безбедношћу саобраћаја. Наиме, наш тим чине експерти са вишегодишњим практичним искуством у области безбедности саобраћаја.

Мисија Центра за безбедност саобраћаја: Унапређење безбедности саобраћаја кроз научна и стручна истраживања, промотивне активности, едукацију и стручно усавршавање, јачање капацитета организација која се баве безбедношћу саобраћаја и развијање свести о безбедном понашању у саобраћају.

Циљ Центра за безбедност саобраћаја је да сопственим активностима као и у сарадњи са осталим значајним институцијама у области безбедности саобраћаја успостави константан рад на спречавању саобраћајних незгода и њихових последица.

Остали циљеви Центра за безбедност саобраћаја:

  1. Унапређење научног и стручног рада у области безбедности саобраћаја;
  2. Праћење и проучавање проблематике безбедности саобраћаја, предлагање и иницирање мера код надлежних државних органа и организација, усмерених на унапређење безбедности саобраћаја;
  3. Учешће у активностима на превенцији саобраћајних незгода;
  4. Развијање свести о безбедном понашању у саобраћају;
  5. Сарадња са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве безбедношћу саобраћаја;
  6. Публиковање књига и других публикација о безбедности у саобраћају;
  7. Унапређење образовања кадрова у области безбедности саобраћаја;
  8. Информисање јавности о актуелним проблемима у области безбедности саобраћаја.

Програмске активности Центра за безбедност саобраћаја, подржане су од стране: Градске општине Савски венац, основне школе „Раде Драинац“, Високе инжењерске школе струковних студија „Техникум Таурунум“, предузећа ГСП „Београд“, Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања, Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на териорији Новог Сада и других ресорних институција.