НАУЧНИ РАДОВИ

Поред издавачке делатности, у циљу стручног усавршавања, информисања и одржавања стручне компетентности као и дисеминације информација добијених током стручног и развојно истраживачког рада, чланови Центра за безбедност саобраћаја редовно активно учествују на стручним и научним скуповима како у земљи тако и у иностранству и објављују радове у домаћим и иностраним научним часописима.

На овој страници можете пронаћи детаљне информације о објављеним публикацијама, радовима у научним часописима, зборницима радова и учешћу чланова Центра за безбедност саобраћаја на стручним и научним скуповима. Такође, на овој страници можете погледати и преузети неке од публикованих научно – истраживачких радова.

1. Ведран Вукшић – Приказ типичних ситуација угрожености пешака на деоници Зрењанинског пута Крњача – Борча

2. Тијана Иванишевић – Унапређење безбедности саобраћаја на деоници Зрењанинског пута Крњача – Борча

3. Тамара Вукшић – Мапирање ризика по км државног пута Смедерево – Дивци

4. Тијана Иванишевић – Унапређење безбедности саобраћаја применом провере безбедности саобраћаја на примеру кривине у месту Радобић

5. Vladimir Jevtić – The safety of cyclist in the selected cities in the Republic of Serbia

6. Тијана Иванишевић – Анализа околности настанка саобраћајних незгода са учешћем бициклиста

7. Милан Вујанић – Временско – просторна анализа саобраћајне незгоде

8. Будиша Костић – Настанак опасне ситуације због неадекватне саобраћајне сигнализација

9. Тијана Иванишевић – Заштитна ограда – пропуст одговорних лица и надлежних радних организација

10. Душко Пешић – Значај параметара видљивости код пешака и бициклиста

11. Ведран Вукшић – Приказ типичних ситуација страдања бициклиста

12. Мирјана Јовановић – Преглед базе података о саобраћајним незгодама у ГСП Београд

13. Жељко Ранковић – Ефекти предузетих мера у циљу унапређења безбедности саобраћаја

14. Крсто Липовац – Ефекти примене аутоматских бројача саобраћаја у контроли прекорачења брзине

15. Миладин Нешић – Брзина возила у околини три школе у Београду

16. Владимир Јевтић – Зависност између брзине кретања мотоцикла и путничког аутомобила

17. Ведран Вукшић – Улога невладиних организација у безбедности саобраћаја

18. Тијана Иванишевић – Специфичности страдања пешака у саобраћају

19. Данислав Драшковић – Одрживи развој и безбедност бициклиста на територији града Београда

20. Тијана Иванишевић – Методологија анализе саобраћајне незгоде судара возило-пјешак

21. Ведран Вукшић – Улога осигуравајућих друштава у унапређењу безбедности саобраћаја

22. Тијана Иванишевић – Судари два или више возила

23. Ведран Вукшић – Активности невладиних организација у циљу унапређења безбедности саобраћаја

24. Ведран Вукшић – Истраживање ставова возача бицикла у погледу коришћења заштитине опреме

25. Ведран Вукшић – Индикатори безбедности саобраћаја који се односе на бициклисте

26. Ведран Вукшић – Знањем за безбеднији Младеновац

27. Ведран Вукшић – Улога, значај и начин коришћења тренажера за сигурносни појас

28. Тијана Иванишевић – Значај осигуравајућих друштава у систему безбедности саобраћаја

29. Ведран Вукшић_Бициклистички саобраћај на територији градске општине Врачар

30. Vedran Vukšić_The role and importance of information technologies in transport logistics

31. Tijana Ivanišević_Bezbednost teretnih vozila u city logistici i transportu

32. Tijana Ivanišević_Uticaj transporta na city logistiku i životnu sredinu

33. Tijana Ivanišević_Role of vehicles on alternative propulsion systems in logistics and transport

34. Vedran Vukšić_Dvosmerno kretanje biciklista u jednosmernim ulicama