КОНТАКТ

Уколико имате било какво питање, коментар, критику или похвалу, можете нас контактирати на неки од следећих начина. Ми ћемо увек да Вам одговоримо и трудићемо се да то буде у најкраћем могућем року. Сва питања ће бити сматрана поверљивим.

ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Адреса: Куманичка бр. 20е, 11211 Београд, Република Србија

E-mail: centar@centarbs.com

Контакт телефон: +38165/473-8374