Безбедност пешака у саобраћају на територији општине Темерин

0001 (1)

Центар за безбедност саобраћаја је за потребе Савета за безбедност саобраћаја општине Темерин израдио Студију „Анализа стања безбедности пешака у саобраћају на територији општине Темерин са предлогом мера“, а која представља једну од системских мера усмерених ка унапређењу безбедности пешака на територији општине Темерин.